VIDEA na YouTube :
Kontakt:
e-mail:  sczudek@seznam.cz

Lékař České republiky roku 2009


Lektor European Institute for Telesurgery

StrasbourgCizojazyčné časopisy          návrat na publikační činnost .....

 

PUBLIKACE:ROBOTIC SURGERY - A TASTE OF HOLLYWOOD?

 

TWENTY YEARS OF MINIMALLY INVASIVE SURGERY IN THE CZECH REPUBLIC

Duda M., Gryga A., Czudek S., Skalický P.

Videosurgery, 2011, 6 (1): 42-47

 

 

LAPROSKOPOWA RESEKCJA JELITA GRUBEGO U PACJENTÓW Z CHOROBA NOWOTWOROWA

Czudek S., Škrovina M., Adamčík L.

Postepy Nauk Medycznych, 2006, XIX, 41-47

 

 

Laparoscopic resection of Colorectal Cancer-own experience

Czudek S,Skrovina M,Adamcik L

of 319 patients,Postepy Nauk Medycznych,2006,XIX,1,p 41-47

 

How to perform the inguinal hernia repair - the best for the patient and the surgeon? Experience after 1000 TAPP procedures, Czudek S., Vávra P, Videochirurgia, rok 2, Numer 1(3), 1st International Baltic Conference of Videosurgery of the Section of Videosurgery of the Association of Polish Surgeons, 1997

 

Miniinvazivní chirurgie

Duda Miloslav, 1941- Czudek Stanislav - Marko Ľ.

Chir. Sprav., Roč. 1, č. 3 (1997), s. 46.

 

Laparoskopické operace tříselné kýly

Czudek S. - Matloch J. - Říha D. - Vávra P.

Chirurgické odd. Nemocnice Podlesí, Třinec,

CZ Chir. Sprav., Roč. 1, č. 4 (1997), s. 18-19.

 

Laparoscopic repair of the recurrent inguinal hernia, Czudek S.,

Videochirurgia, rok 3, Numer 3(9), VII Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, 1998

 

Laparosocpic repair of the reccurrent inguinal hernia, Czudek S., Vávra P., Surgical Endoscopy, 6th World Congress of Endoscopic Surgery, Roma, Book of Abstract, June 1998 (IF – 1,962)

 

Metoda intraperitoneálně položené síťky u laparoskopické plastiky tříselné kýly (IPOM - Intraperitoneal Onlay Mesh)

Czudek S. - Mec V. - Říha D. - Branný J. - Matloch J. Centrum miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí, Třinec, CZ

Chir. Sprav., Roč. 4, č. 4 (2000), s. 4-8. ISSN: 1335-2954. Lit: 14,

 

Comparison of TAPP and IPOM method in laparoscopic inguinal hernia repair, Czudek S., Mec V., Hernia, Abstract Book, 23rd International Congress, Milano, Italy, June 2001

 

New method of laparoscopic inguinal hernioplasty - TOM (Transabdominal Onlay mesh)
Czudek S., Mec V., Říha D., Matloch J., Branný J., Surgical endoscopy, Suppl. to Vol. 17, 2003 (IF – 1,962) 

 

Endoscopic axillary lymphadenectomy, Czudek S., Adamčík L., Matloch J., Mec V., Otaševič A., Říha D., Surgical Endoscopy, Suppl. to Vol. 18, European Endoscopic Surgery Week, Glasgow, 2003 (IF – 1,962)

 

Clinical adhesions after laparoscopic hernia repair – is the peritonealisation needed? Czudek S., Adamčík L., Matloch J., Mec V., Otaševič A., Říha D., Surgical Endoscopy, Suppl. to Vol. 18, European Endoscopic Surgery Week, Glasgow, 2003 ,(IF-1,962) 

 

Clinical adhesions after laparoscopic hernia repairs is the peritonealisation needed during laparoscopic hernia repairs? Czudek S., Adamčík L., Matloch J., Mec, V., Otaševič A., Říha D., Surgical endoscopy, Suppl. to Vol. 18, 2004 (IF – 1,962)

 

Miniinvasive approach in the Liver Surgery, Czudek S., Adamcik L., Skrovina M., Journal of Gastrointestinal Surgery, Suppl. to Vol. 8, Num.7S, 2004 (IF –2,064)

 

Škrovina M., Czudek S., Adamčík L., Vaňko R., Laparoskopická kolektómia v liečbe kolorektálneho karcinómu, prehľad problematiky a vlastné skúsenosti (Laparoscopic Colectomy in Treatment of the Colorectal Carcinoma, Literature Review and Our Experiences) Slovenská chirurgia, 2005, rč. 2, č. 4, s. 23-28

 

Laparoscopy in the treatment of gastric cancer - our first experience, Škrovina M., Czudek S., Adamčík L., Otaševič A., Surgical Endoscopy, Suppl. to Vol. 19, 2005, p. 88 (IF – 1,962)

 

The mapping of the lymphatic nodules during the laparoscopic surgery for the colorectal carcinoma, The complication s of the laparoscopic colorectal surgery, Škrovina M., Czudek S., Adamčík L., 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, June, Venice, Italy, Surgical Endoscopy, Suppl. to Vol. 19, 2005, p. 225 (IF – 1,962)

 

Laparoskopická kolektómia v liečbe kolorektálneho karconómu, prehľad problematiky a vlastné skúsenosti.
Škrovina M., Czudek S., Adamčík L., Vaňko R.
Slovenská chirurgia, 2005, roč.2, č.4, s.23-28

 

Miniinvasive approach in the liver surgery, Czudek S., Škrovina M., Adamčík L., 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, June, Venice, Italy , Surgical Endoscopy suppl. to Vol. 19, 2005, p. 247 (IF – 1,962)

 

Laparoscopic resection for rectal cancer after preoperative chemoradiation, Skrovina M., Czudek S., Bartos J., Adamcik L., Soumarova R., Surgical Endoscopy, Suppl. To Vol. 20, 2006, P. 54 (IF – 1,962)

 

Chirurgie a miniinvazivní metody v České republice, Duda M., Gryga A., Czudek S., Skalický P., Slovenská chirurgia 2006, s. 20 - 22

 

Škrovina M., Czudek S., Bartoš J., Adamčík L., Soumarová R., Vaňko R.
Peroperačné a skoré pooperačné komplikácie laparoskopickej resekcie karcinómu hrubého čreva a rekta
Slovenská chirurgia, roč. 2, SK chir. 2006, str. 30 - 33

 

Chirurgie a miniinvazivní metody v České republice
Duda M., Gryga A., Czudek S., Skalický P.
Slovenská chirurga, roč. 1, SK chir. 2006. str. 20 – 22

 

Colorectal cancer complications of laparoscopic resection, Škrovina M., Czudek S., Bartoš J., Adamčík L., Soumarová R., Vaňko R., Wideochirurgia 2006, 1/ 4, str. 142-149 

 

Intra-operative Liver Ultrasound – a Contribution to Colorectal Carcinoma Staging by M. Skrovina, J. Bartos, B. Cech, M. Velkoborsky, S. Czudek, R.Kycina, P. Bartos, L. Adamcík, R. Konvicna, R. Soumarova - 1/10/2008,Acta Chir Belg, 2008, 108,p.508-512

 

Laparoscopic resection for rectal cancer after preoperative chemoradiatioin – perioperative results of prospective study
Acta Chirurgica Belgica (IF – 0,318) 2009 accepted

Laparoscopic treatment of inguinal hernia - TOM /transabdominal onlay mesh/
Czudek S., Škrovina M., Adamčík L.
Videosurgery and other miniinvasive techniques, Wideochirurgia 1/2009, s. 16-19

 

Neoadjuvant chemoradiotherapy with capecitabine followed by laparoscopic resection in locally advanced tumor of middle and low rektum – Toxicity and complications of the treatment,
Soumarova R., Škrovina M., Bartoš J., Gruna J., Wendrinski A., Czudek S., Kycina R., Parvez J., European journal of Surgical Oncology, The Journal of cancer Surgery, Vol. 36, Issue 3, ISSM 0748 7983

 


 

České časopisy          návrat na publikační činnost .....

Laparoscopic cholecystectomy and choledocholithiasis | Laparoskopická cholecystektomie a choledocholitiáza.

Czudek S., Kubiczek J., Branný J.

(1993) Rozhledy v chirurgii, 72 (3), pp. 103-105.

 

Laparoskopická cholecystektomie a choledocholitiáza

Czudek Stanislav - Kubiczek J.. - Branný J.

Chirurgické oddělení Závodní nemocnice, Třinec, CZ

Rozhl. Chir., Roč. 72, č. 3 (1993), s. 103-105. ISSN: 0035-9351. Lit: 16,

 

Bezpečnost laparoskopické cholecystektomie v závislosti na typu použité koagulační techniky (Abstrakta mimořádné přílohy. 4. vzdělávací a diskusní gastroent. dny, Karlovy Vary 10.-12.11.1994.)

Jurka M. - Skřička T. - Czudek S. - Kania R. - Okáč V. - Skácel J., Nováček V. - Šustáček J.

Čes. a slov. Gastroent., Roč. 48, č. 5 (1994), s. 9 kuléru. ISSN: 1210-7824.

 

Plastika tříselné kýly laparoskopicky, výsledky prvních 143 operací Czudek S. - Kubiczek J. - Branný J.

Chirurgické oddělení, Nemocnice Podlesí, Třinec, CZ

Rozhl. Chir., Roč. 73, č. 8 (1994), s. 386-388. ISSN: 0035-9951. Lit: 8,

 

Zpráva o 3061 laparoskopických cholecystektomiích Jurka M. - Prášek J. - Czudek S. - Dostalík J. - Kania R. - Leypold J. - Nováček V. - Okáč V. - Skácel V. - Skřička T. - Šustáček J. Rozhl. Chir., Roč. 73, č. 4 (1994), s. 160-164. ISSN: 0035-9951. Lit: 39,

 

Report on 3061 laparoscopic cholecystectomies

Jurka M.; Prasek J.; Czudek S.; Dostalik J.; Kania R. ;Leypold J.; Novacek V.; Okac V.; Skacel V.; Skricka T.; et-al. Rozhl-Chir. 1994 May; 73(4): 160-4

 

Laparoscopia ("The surgery is dead, long live to the surgery..")

Czudek Stanislav Nemocnice Podlesí, Třinec, CZ Medicína, Roč. 2, č. 3 (1995), s. 1, 6.

 

Plastika tříselné kýly laparoskopicky. Výsledky prvních 143 operací

Czudek Stanislav - Kubiczek J. - Branný J.

Chirurgické oddělení Nemocnice Podlesí, Třinec, CZ

Prakt. Lék., Roč. 75, č. 6 (1995), s. 281-282. ISSN: 0032-6739. Lit: 8,

 

Vředová choroba - možnosti laparoskopické terapie

Czudek S. - Kubiczek J. - Říha D.

Chirurgické oddělení Nemocnice Podlesí, Třinec, CZ 25. Čes. a slov. gastroenterol. kongres. Hradec Králové, 28.-30.9.1995. Abstrakta (1995), s. 187.

 

Plastika tříselné kýly laparoskopicky

Czudek S. - Kubiczek J. - Branný J.

Chirurgické oddělení, Nemocnice Třinec-Podlesí, Třinec, CZ

Endoskopie, Roč. 4, č. 1 (1995), s. 8-9. Lit: 7, Souhrn en

 

Evropská asociace endoskopických chirurgů a její 3. mezinárodníkongres v Luxembourgu 11.-17. června 1995

Duda M. - Czudek S.

Rozhl. Chir., Roč. 75, č. 1 (1996), s. 50-53. ISSN: 0035-9951.

 

Evropská asociace endoskopických chirurgů a její 3. mezinárodníkongres v Luxembourgu 11.-17. června 1995

Duda M. - Czudek S.

Čes. a slov. Gastroent., Roč. 50, č. 2 (1996), s. 58-61. ISSN: 1210-7824.

 

Laparoscopic reconstruction in inguinal hernias | Laparoskopické operace tříselné kýly

Czudek S. (1997) Rozhledy v chirurgii, 76 (2), pp. 90-96.

 

Laparoskopické operace tříselné kýly

Czudek Stanislav Nemocnice Podlesí. Chirurgické oddělení, Třinec, CZ

Prakt. Lék., Roč. 77, č. 9 (1997), s. 451-456. ISSN: 0032-6739. Lit: 32,

 

Laparoskopické řešení choledocholitiázy

Czudek Stanislav Nemocnice Podlesí. Chirurgické oddělení, Třinec, CZ

Miniinvaz. Terap., Roč. 2, č. 1 (1997), s. 28-30. ISSN: 1211-5177. Lit: 16,

 

Laparoskopická operace tříselné kýly

Czudek Stanislav Nemocnice Podlesí. Chirurgické oddělení, Třinec, CZ

Miniinvaz. Terap., Roč. 2, č. 1 (1997), s. 34-42. ISSN: 1211-5177. Lit: 32, Souhrn en

 

Laparoskopická plastika tříselné kýly

Czudek S. Nemocnice Podlesí. Chirurgické oddělení, Třinec, CZ

Rozhl. Chir., Roč. 76, č. 2 (1997), s. 90-96. ISSN: 0035-9951. Lit: 32,

 

Quo vadis chirurgia? (2. sympozium laparoskopické chirurgie. Třinec, 19.-20.9.1996.)

Czudek Stanislav

Medicína, Roč. 4, č. 4 (1997), s. 15.

 

Miniinvazivní chirurgie prsní žlázy (2. český chirurgický kongres s mezinárodní účastí, 1998. Bedrnův den. Abstrakta.)

Czudek S. Nemocnice Podlesí, Třinec, CZ Miniinvaz. Terap., Roč. 3, č. 4 (1998), s. 71. ISSN: 1211-5177.

 

Laparoscopic repair of the inguinal hernia

(2. český chirurgický kongres s mezinárodní účastí, 1998. Petřivaldského-Rapantův den. Pokroky v miniinvazivní chirurgii. Abstrakta.)

Czudek S.

Hospital Podlesí, Třinec, CZ

Miniinvaz. Terap., Roč. 3, č. 4 (1998), s. 44. ISSN: 1211-5177.

 

Miniinvasive approach to the treatment of liver cysts.

Vyhnanek J.; Duda M.; Gryga A.; Dlouhy M.; Czudek S.

Acta-Univ-Palacki-Olomuc-Fac-Med. 1999; 142: 123-6

 

Laparoskopická operace perforovaného duodenálního vředu

(Komentář k článku JAMA: 7, 1999, č. 12, s. 872.)

Czudek Stanislav Centrum miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí, Třinec, CZ

J. Amer. med. Ass. (čes. a slov. vyd.), Roč. 7, č. 12 (1999), s. 894-895. ISSN: 1210-4124.

 

Miniinvazivní chirurgie je nedílnou součástí chirurgie

(2. český chir.kongres s mezinár. účastí. Mariánské Lázně, září 1998.)

Czudek Stanislav

Centrum miniinvazivní chirurgie, Třinec, CZ

Zdrav. Nov. ČR, Roč. 48, č. 3 (1999). ISSN: 0044-1996. Příl. Lék. Listy, s. 5.

 

Endoscopic axillary lymphadenectomy

(4. mezinárodní konference CMCIE - Miniinvazivní technika. Brno, 15.-16.6.2000. Abstrakta.)

Czudek S. - Mec V.

Hospital Podlesí, Třinec, CZ

Miniinvaz. Terap., Roč. 5, č. 1 (2000), s. 45. ISSN: 1211-5177.

 

Metoda intraperitoneálně položené síťky u laparoskopické plastiky tříselné kýly

(IPOM - Intraperitoneal Onlay Mesh)

Czudek Stanislav - Mec V.. - Říha D.. - Branný J.. - Matloch J..

Centrum miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí, Třinec, CZ

Prakt. Lék., Roč. 81, č. 3 (2001), s. 143-145. ISSN: 0032-6739. Lit: 30,

 

Metoda intraperitoneálně položené síťky u laparoskopické plastiky tříselné kýly (IPOM - Intraperitoneal Onlay Mesh)

Czudek S. - Mec V. - Říha D. - Branný J. - Matloch J.

Centrum miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí, Třinec, CZ

Rozhl. Chir., Roč. 80, č. 1 (2001), s. 30-34. ISSN: 0035-9351. Lit: 30,

 

Endoscopic axillary lymphadenectomy (Miniinvazivní přístupy v onkologii.)

Czudek S.. - Mec V..

Hospital Podlesi, Podlesí, CZ

25. Brněnské onkologické dny a 15. konference SZP s tématikou Medicína založená na důkazech. Ošetřovatelská péče založená na potřebách onkologicky nemocných. Brno, 30.5.-1.6.2001. Sborník. (2001), s. 104.

 

Chirurgická taktika řešení nepokročilého karcinomu prsu (Léčba nepokročilého karcinomu prsu.)

Czudek S. - Mec V. - Otaševič A. - Adamčík L. - Benčík V.

Nemocnice Podlesí, Třinec, CZ

Vybrané otázky - onkologie 5. 9. onkologicko-urologické sympozium a 5. mammologické sympozium. Praha, 8.-9.11.2001. (2001), s. 123-124.

 

3. mezinárodní česko-polsko-slovenské symposium videochirurgie (Třinec, 20.-21.9.2001.)

Czudek Stanislav

Centrum miniinvazivní chirurgie, Nemocnice, Třinec, CZ

Čas. Společ. Instrument., Roč. ROČ, č. 4 (2001), s. 16-17. ISSN: 1213-1350.

 

Chirurgie třetího milénia

(50 let Zdravotnických novin 1952-2002. MUDr. Stanislav Czudek, CSc., přednosta Centra miniinvazivní chirurgie nemocnice Podlesí v Třinci.)

Czudek Stanislav

Nemocnice Podlesí, Třinec, CZ

Příl. Mimoř. Příl., s. 94. Zdrav. Nov. ČR, č. listo (2002).

 

Chirurgická taktika řešení nepokročilého stavu karcinomu

Czudek, S. - Adamčík, L. - Mec, V. - Benčík, V. - Otaševič, A.

Nemocnice Podlesí, Třinec, CZ

Gynekolog, Roč. 11, č. 4 (2002), s. 193. ISSN: 1210-1133.

 

Rendezvous metody v gastroenterologii br/> 8. diskusní a vzdělávací gastroenterologické dny, Karlovy Vary, 27.11.-30.11.2002.)

Czudek S. - Chlebik R. - Mec V. - Adamčík L. - Otaševič A. - Říha D.

Centrum miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí, Třinec, CZ

Čes. slov. Gastroent. a Hepatol., Roč. 57, č. 5 (2003), s. A3. ISSN 1210-7824.

 

Laparoskopia v liečbe kolorektálneho karcinómu (Chirurgická a adjuvantní léčba kolorektálního karcinomu.)

Škrovina, M. - Adamčík, L. - Czudek, S

Centrum miniinvazívní chirurgie, Nemocnice Podlesí s.r.o., Třinec, CZ

Edukační sborník. 27. Brněnské onkologické dny a 17. Konference pro sestry a laboranty. Brno, 22.-24.5.2003. (2003), s. 186.

 

Laparoskopicka liecba inguinalnej hernie - TOM (Transabdominal Onlay Mesh).

[Laparoscopic therapy of inguinal hernia - transabdominal onlay mesh (TOM)]

Skrovina M.; Czudek S.; Riha D.; Matloch J.; Mec V.; Adamcik L.; Otasevic A.; Branny J.

Rozhl-Chir. 2004 May; 83(5): 235-8

 

Chirurgicke komplikacie laparoskopickej kolektomie u pacientov s kolorektalnym karcinomom.

[Surgical complications of laparoscopic colectomy in patients with colorectal carcinomas]

Skrovina M.; Czudek S.; Adamcik L.; Vanko R.

Rozhl-Chir. 2005 Nov; 84(11): 533-8

 

Laparoskopia v liecbe kolorektalneho karcinomu.

[Laparoscopy in the colorectal carcinoma treatment]

Skrovina M.; Czudek S.; Adamcik L.; Otasevic A.; Riha D.; Matloch J.

Rozhl-Chir. 2005 Feb; 84(2): 75-8

 

Mezioborová spolupráce při léčbě karcinomu prsu

Geryk P. - Adamčík L. - Czudek S. - Otaševič A.

Chirurgické oddělení NsP, Nový Jičín, CZ

Vybrané otázky onkologie IX (2005).

 

Chirurgické komplikácie laparoskopickej kolektómie u pacientov s kolorektálnym karcinómom

Škrovina Matěj - Adamčík L. - Czudek S. - Vaňko R.

Chirurgické oddělení, Nemocnice s poliklinikou, Nový Jičín, CZ

Rozhl. Chir., Roč. 84, č. 11 (2005), s. 533-538. ISSN: 0035-9351. Lit. 14

 

Laparoskopia v liečbe kolorektálneho karcinómu

Škrovina Matej - Adamčík L. - Czudek S. - Matloch J. - Otaševič A.; Říha D.

Centrum miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí, Třinec, SK

Rozhl. Chir., Roč. 84, č. 2 (2005), s. 75-78. ISSN: 0035-9351. Lit. 13

 

Laparoskopicky asistovaná totálna exenterácia panvy u lokálne pokročilého karcinómu rekta

Škrovina Matěj - Czudek S. - Štursa M. - Adamčík L. - Bartoš J. - Soumarová Renata

Chirurgické oddělení, NsP, Nový Jičín, CZ

Rozhl. Chir., Roč. 85, č. 3 (2006), s. 129-133. ISSN: 0035-9351. Lit. 22

 

Jednodenní chirurgie

Czudek Stanislav - Adamčík L. - Škrovina M.

Centrum miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, CZ

Prakt. Lék., Roč. 86, č. 1 (2006), s. 13-19. ISSN: 0032-6739. Lit. 14

 

Colorectal cancer - Short time results of laparoscopic resection in 350 patients

| Kolorektální karcinom - Zhodnocení krátkodobých výsledků laparoskopické resekce u 350 pacientu,

Škrovina M., Bartoš J., Czudek S., SoumarováR., Adamčik L.

(2006) Casopis Lekaru Ceskych, 145 (11), pp. 874-878.

 

One day surgery | Jednodenní chirurgie

Czudek S., Adamčík L., Skrovina M.

(2006) Prakticky Lekar, 86 (1), pp. 13-19.

 

Laparoskopicky asistovana totalna exenteracia panvy u lokalne pokrocileho karcinomu rekta.

[Laparoscopy-assisted exenteration of the pelvis in a locally advanced rectal carcinoma]

Skrovina M.; Stursa M.; Czudek S.; Bartos J.; Soumarova R.; Adamcik L.

Rozhl-Chir. 2006 Mar; 85(3): 129-33

 

Prevention of venous thromboembolism in surgery, in laparoscopic surgery, in venous surgery and in urology

Gumulec J.; Penka M.; Bezdek R.; Czudek S.; Stursa M.; Wrobel M.; Brejcha M.; Klodova D.; Sumna E.; Kralova S.

VNITR-LEK-. Vnitrni-Lekarstvi. 2006; 52(SUPPL. 1): 41-50

 

Intraoperační radioterapie

Soumarová R., Czudek S., Duda M., Šeneklová Z., Machala S., Bezděk R., Adamčík L.,

Referátový výběr z Onkologie, roč. 23, 1/2006, s. 23-26 Peutz-Jeghersov syndróm – kazuistika, Škrovina M., Czudek S., Bartoš J., Ferák I, Adamčík L., Bazunková E., Vaňko R., Rozhl. Chir., Roč. 86, , č.1 (2007), s. 24-27

 

Kolorektální karcinom - zhodnocení krátkodobých výsledků laparoskopické resekce u 350 pacientů. , čas.: Časopis lékařů českých , 11/2006.

Škrovina M., Bartoš J., Czudek S., 1Soumarová R., Adamčík L.

Chirurgické oddělení, Onkologické centrum J.G.Mendla a NsP, Nový Jičín.

1 Radioterapie a.s., Onkologiecké centrum J.G.Mendla, Nový Jičín.

 

Laparoskopická kolektómia v liečbe kolorektálneho karconómu, prehľad problematiky a vlastné skúsenosti.

Škrovina M., Czudek S., Adamčík L., Vaňko R.

Rozhledy v chirurgii, 2006, ročník 85, č.3, s-129-133

 

Chirurgické komplikácie laparoskopickej kolektómie u pacientov s kolorektálnym karcinómom.

Škrovina M., Czudek S., Adamčík L., Vaňko R

Rozhl. Chir., 2005, roč. 84. č.11, s.533-538

 

Da Vinci robotická chirurgie v gynekologické onkologii:kritické hodnocení úvodních zkušeností

Bartoš P., Struppl D., Trhlík M., Czudek S., Škrovina M., Adamčík L., Soumarová R.

Čes.Gynek. 72, 2007, č.5, s.354-359, MEDLINE, ISSN 1210-7832

 

Laparoskopická cholecystektómia v ambulantnej chirurgii

Škrovina M., Czudek S., Matloch J., Říha D., Adamčík L., Duda M.

Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 8, s.449-453

 

Role intersticiální brachyterapie v multimodalitní léčbě solidních tumorů

Soumarová R., Homola L., Perková H., Czudek S., Škrovina M., Adamčík L.

Rozhl. Chir., 2007,roč. 86, č. 10, s.533-539

 

Laparoskopická resekce žaludku

Adamčík L., Czudek S.

Bulletin hepato-pankreato-biliární chirurgie,2008,1/2,roč.16,s.34-35

 

Moderní radioterapeutické metody v léčbě gynekologických malignit

Soumarová R., Lovas P., Lovasová Z., Bartoš P., Vráblová D., Škrovina M., Czudek S., Adamčík L.

AGEL Academy, vědecký čtvrtletních společnosti AGEL a.s., březen 2008, roč.2,č.1

 

Laparoskopická resekce žaludku

Adamčík L., Czudek S., Škrovina M.

Endoskopie, 1/2009, roč.18,s.17-18

 

Cizojazyčné časopisy          návrat na publikační činnost .....

© Copyright 2011 Doc. MUDr. Stanislav Czudek, CSc. stránky od allegro2.cz