VIDEA na YouTube :
Kontakt:
e-mail:  sczudek@seznam.cz

Lékař České republiky roku 2009


Lektor European Institute for Telesurgery

Strasbourg

Kvalifikace:

 • 1986 atestace I. stupně z chirurgie
 • 1993 atestace II. stupně z chirurgie
 • 1998 vědecká hodnost kandidáta lékařských věd
 • 2009 habilitace


Pracovní zkušenosti:

 • 1983 - 2004 chirurgické oddělení Nemocnice Podlesí
 • 1998 – dosud odborný asistent na II. chirurgické klinice Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc
 • 2005 - 2011 chirurgické oddělení Mendelova onkologického centra, Nový Jičín
 • 2008 – Univerzita Komenského Bratislava a Jeseniova lekárska fakulta Martin
 • 2011 – EMC Wrocław -Polsko
 • 2012-2013 - CSK MSW Warszawa 2012
 • 2014-Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava


Členství ve vědeckých radách časopisů

 • Člen vědecké rady časopisu VALETUDINARIA, PL
 • Člen vědecké rady časopisu Slovenská chirurgia, SK
 • Člen vědecké rady časopisu Wideochirurgia, PL
 • Člen vědecké rady časopisu Postępy nauk medycznych, PL
 • Člen vědecké rady časopisu Wiadomości Lekarskie, PL
 • Člen redakční rady časopisu The Lancet Oncology

Členství v odborných společnostech:

 • Člen výboru České chirurgické společnosti
 • Česká chirurgická společnost - obdržení Maydlovy a Jedličkovy ceny České chirurgické společnosti
 • Prezident Sekce endoskopické a miniinvazivní chirurgie
 • Česká gastroenterologická společnost
 • Česká onkologická společnost
 • Evropská Asociace Endoskopických chirurgů (EAES)
 • Evropská kýlní asociace
 • Americká Asociace Endoskopických chirurgů zažívacího ústrojí (SAGES)
 • Francouzská Asociace chirurgů zažívacího traktu (SFRC)
 • Polská chirurgická společnost
 • Čestné členství: Slovenská chirurgická společnost
 • Čestné členství: Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Čestné členství v Sekcji Wideochirurgii Polskiego Towarzystwa chirurgicznego
 • Čestné členství Endoskopickej Slovenskej Spoločnosti
 • Člen výboru SEMCH


Odborná činnost:

 • moderování a přednášková činnost na mnoha světových chirurgických kongresech - Las Vegas, Glasgow, Londýn, Paříž, Hong Kong, Singapore, Lisabone,….
 • lektor Evropského institutu telechirurgie ve Štrasburku
 • iniciátor řady videokonferencí ze světa (Francie, USA, Belgie, Německo,…) do ČR a naopak z ČR do zahraničí
 • prezident Kongresu Evropské kýlní asociace Praha 2004
 • organizátor česko-slovensko-polských laparoskopických sympózií
 • Prezident 9th International Czech-Polish-Slovak Symposium on Videosurgery, Prague 2007
 • Prezident XVII. Congress of European Association for Endoscopic Surgery, Prague 2009

© Copyright 2011 Stanislav Czudek stránky od allegro2.cz